Tjänster

Övriga tjänster

Vid sidan av brandskyddsutbildning erbjuder vi även följande utbildningar och tjänster.

Sjukvård

Vi håller utbildningar, för både barn och vuxna, i hjärt- och lungräddning och första hjälpen med hjärtstartare. Detta är livsnödvändiga kunskaper då vetenskapliga studier visar att tidigt startad HLR ökar chansen till överlevnad med 2-3 gånger vid hjärtstopp om man jämför med om ingen HLR är utförd innan ambulansen kommer.

Systematiskt brandskyddsarbete

Lagen om skydd mot olyckor deklarerar att fastighetsägare och personer som driver verksamhet i fastigheten har det yttersta ansvaret för brandskyddet. Därför är det alltid viktigt att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi hjälper er med tjänster inom detta.

brandskyddsutbildning Stockholm

Brandtätning

Inom brandtätning använder oss av enbart testade och godkända produkter som monteras i enlighet med tillverkarens anvisningar. Detta gör vi för att säkerställa att skyddet motsvarar de krav som ställs för brandcellsgränsen.

Installation, service och underhåll

Vi installerar, servar och underhåller brandskyddsutrustning av alla slag som brandsläckare, brandposter, släckanläggningar, brandlarm med mera. Vi är alltid uppdaterade inom de senaste regelverken och tummar aldrig på kvaliteten.

Inventering och rådgivning

Vi inventerar din verksamhet noga ur ett brandskyddsperspektiv och ger därefter råd om vad som kan förändras och förbättras. Sedan får ni en offert och vi bokar vi ett startdatum och en tidsram för utförandet av de åtgärder som vi har kommit fram till är nödvändiga.

Rökluckor

Att varje år se över sina rökluckor i enlighet med svensk standard är en mycket viktig del i underhållet av en fastighet. Vi kan reparera luckor eller byta ut den om det behövs. Vi levererar alla typer av luckor, måttbeställda och i valfri färg.

Släcksystem restaurangkök

Vi erbjuder projektering av släcksystemet Ansul R-102 för restaurangkök, ett system som är testat och godkänt för den svenska marknaden och håller en hög standard.

Godkända utbildningar och tjänster inom säkerhet