Tjänster

Övriga tjänster

Vid sidan av brandskyddsutbildning erbjuder vi även följande utbildningar och tjänster.

Sjukvård

Vi håller utbildningar, för både barn och vuxna, i hjärt- och lungräddning och första hjälpen med hjärtstartare. Detta är livsnödvändiga kunskaper då vetenskapliga studier visar att tidigt startad HLR ökar chansen till överlevnad med 2-3 gånger vid hjärtstopp om man jämför med om ingen HLR är utförd innan ambulansen kommer.

brandskyddsutbildning Stockholm

HLR-utbildning

Lär dig att rädda liv med Stockholms bästa HLR-utbildning. Lär dig rädda liv genom att hjälpa din arbetskamrat som drabbats av hjärtstopp eller satt något i halsen. Du får instruktioner av brandmän med lång erfarenhet från det verkliga livet. Du lär dig även att använda en hjärtstartare i denna utbildning.

Första hjälpen-kurs

Gå en första hjälpen-kurs och lär dig rädda liv. Du lär dig hjärt- och lungräddning med hjärtstartare, att agera vid luftvägsstopp och hur du ska göra vid akuta skador och sjukdomar. Kostnadsfria HLR-affischer ingår.

HLR-utbildning barn

Här lär du dig hur du räddar livet på ett barn som sätter något i halsen och får luftvägsstopp. Du lär dig även hur du agerar vid ett hjärtstopp. Du lär dig att agera när ett barn har hamnat i en nödsituation.

 

Godkända utbildningar och tjänster inom säkerhet