Om oss

Erfarna proffs på säkerhet

Securitas Sverige AB är ett branschledande säkerhetsföretag i Sverige. Med över 10 000 medarbetare arbetar vi för säkrare hem och arbetsplatser i hela landet. Securitas är en del av Securitaskoncernen och har verksamhet i 46 länder. Koncernens syfte är att göra världen tryggare, och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla säkerhetslösningar för att möta de ökande hoten mot säkerheten.

Vårt mål är att ge så många människor som möjligt viljan och förmågan att agera i en nödsituation oavsett om det handlar om hjärtstopp eller brand. Våra kurser och utbildningar är verkligetsförankrade och vi hämtar alltid exempel från instruktörernas egna erfarenheter. 

Vi riktar oss i första hand mot företag, föreningar och organisationer men vi utbildar även privatpersoner i större grupper.

Vi arbetar med kvalitet i fokus för att alla våra kunder ska vara nöjda, oavsett om det rör sig om en avklarad utbildning i brandskydd eller om det handlar om service av brandskydd på arbetsplatsen. För oss betyder kvalitet att vi arbetar tydligt, transparent och ärligt i alla lägen. Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och förbättras och vidareutbildar oss därför kontinuerligt. Konstruktiv feedback tackar vi inte nej till oavsett om den är positiv eller negativ. Vi lyssnar alltid på våra kunder!

brandskyddsutbildning Stockholm

Certifierade av branschen

Våra instruktörer är certifierade och följer alltid de senaste riktlinjerna och är utformade efter försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommittés utbildningsplan. Våra instruktörer är handplockade med omsorg för att vi alltid ska kunna erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet.

Vid sidan av kvalitet är enkelhet ett viktigt ledord i vår verksamhet. Vi vill genom våra utbildningar skapa tydliga ramar som kan hjälpa och guida dig genom de olika situationer och problem som kan uppstå inom brandskydd – allt enligt rådande regelverk.

Din säkerhet är alltid i fokus

Våra erfarna och kunniga tekniker och rådgivare är alltid måna om kundens säkerhet och arbetar med vaksamhet, hjälpsamhet och ärlighet som ledord.

Våra kunder ska känna sig trygga med att våra produkter och tjänster lever upp till de krav som ställs. Vi har lång erfarenhet av utbildning inom sälkerhet, sjukvård och brandskydd och vet vad som krävs för att leverera goda resultat!

Utbildning och rådgivning inom säkerhet