SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vår utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ger ditt företag en god grund att arbeta vidare på när det handlar om brandskydd.

Genom att gå kursen får du bättre samordning av brandskyddsarbetet och rollfördelning, rutiner och ansvar blir tydligare.

Anmäl dig till vår SBA-utbildning och skapa bättre beredskap för bränder och en större trygghet i dina lokaler.


Kurs i Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) – fakta

Längd: Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är en heldagskurs och tar ungefär sex timmar att genomföra.

Plats: Kan utföras hos oss, hos er eller på distans.

Pris: Kostnaden varierar beroende på upplägg och plats.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är en förutsättning för att det ska vara riktigt säkert på en arbetsplats.

SBA - systematiskt brandskyddsarbete

Viktigt för att ge medarbetarna trygghet

Systematiskt brandskyddsarbete är mycket viktigt för att ett företag ska kunna skydda sina medarbetare och tillgångar på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. SBA är ett krav för att lagen om skydd mot olyckor ska uppfyllas och innebär att verksamheten kan hantera brandrisker med förebyggande skyddsåtgärder.

Vår utbildning i systematiskt brandskyddsarbete är riktad mot personer som ska planera, leda eller följa upp företagets brandskyddsarbete. Exempel på personer som kan ha nytta av kursen är chefer och personer som har ansvar för att samordna brandskyddsarbetet. När kursen är slutförd ska deltagaren ha kunskaper om lagar, förordningar och föreskrifter som gäller brandskydd samt kunna planera, leda och följa upp brandskyddsarbetet.

SBA – viktigt med tydlig information

En mycket viktig del av ert systematiska brandskyddsarbete är att se till så att samtliga människor som befinner sig i fastigheten vet tillräckligt mycket om brandskyddet.

Det måste finnas tydlig information vid alla ingångar så att alla förstår hur de ska agera vid en brand.

Detta bör ni informera om:

  • Utrymningsplan.
  • En ritning över utrymningsvägar där man tydligt ser var man ska ta vägen.
  • Adress till fastigheten så att man enkelt kan uppge den när man larmar 112.
  • Hur man ska bete sig alltså “rädda, varna, larma och släcka”.

Informationen bör finnas på engelska och svenska, men det kan även vara på andra språk om man tror att det behövs i just den fastigheten.

Viktigt med ett aktivt brandskyddsarbete

Glöm inte att jobba kontinuerligt och aktivt med brandskyddet. Brandskyddet bör underhållas, checklistor uppdateras, branddörrar kontrolleras.

I Lagen om skydd mot olyckor står det att du behöver ha ett skäligt brandskydd. Det innebär alltså att brandskyddet hela tiden måste fungera så som det ska utifrån hur byggnaden används.

Välkommen att kontakta för att anmäla ditt företag till en kurs i systematiskt brandskyddsarbete!

Utbildning och rådgivning inom brandskydd